MIESTA PREČ

Miesta, kde odpad končí alebo dostáva druhú šancu

Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. Viac ako polovica z neho končí na skládkach. Míňame prírodné zdroje, v mnohých prípadoch neobnoviteľné, aby sme vytvárali nové produkty, pričom spotreba exponenciálne rastie. Za tvorbu odpadu neprijímame zodpovednosť, náš vzťah s odpadom končí, keď ho vyhodíme do smetného koša. Odpad, ktorý doma vyhodíme však nezmizne niekam „preč“. Zberová spoločnosť ho pravdepodobne odvezie na skládku alebo na miesto, kde sa spracováva. Aj keď zberné dvory, recyklačné linky, spaľovne či čistiarne odpadových vôd nevidíme, existujú. Rozhodli sme sa vám ich priblížiť pomocou projektu Miesta preč, ktorý hovorí o živote odpadu za kontajnerom.

O CIRKULÁRNEJ MAPE

Cirkulárna mapa Bratislavy je výstupom podujatia WhatCity? Mesto bez odpadu (18-19. 10. 2019), ktoré zorganizovali občianske združenie Punkt a nezisková organizácia Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Podujatie sa venuje téme cirkulárnej ekonomiky s cieľom poukázať na dôležitosť zodpovedného nakladania s odpadom a vyzdvihnúť riešenia, kedy sa odpad stáva znova zdrojom. V rámci podujatia sa uskutočnil odborný workshop pre samosprávy a netradičná exkurzia pre verejnosť po miestach, kde odpad končí alebo dostáva druhú šancu. Informácie o zastávkach exkurzie nájdete v tejto mape, sú zobrazené väčšou bodkou.

Nezisková organizácia INCIEN sa venuje zvyšovaniu povedomia a implementácii princípov cirkulárnej ekonomiky.

KONTAKT

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Búdková cesta 22
851 01 Bratislava
chcemvidiet@miestaprec.sk

PARTNERI

Autori projektu

Projekt vznikol vďaka podpore