MIESTA PREČ

Miesta, kde odpad končí alebo dostáva druhú šancu

Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. Viac ako polovica z neho končí na skládkach. Míňame prírodné zdroje, v mnohých prípadoch neobnoviteľné, aby sme vytvárali nové produkty, pričom spotreba exponenciálne rastie. Za tvorbu odpadu neprijímame zodpovednosť, náš vzťah s odpadom končí, keď ho vyhodíme do smetného koša. Odpad, ktorý doma vyhodíme však nezmizne niekam „preč“. Zberová spoločnosť ho pravdepodobne odvezie na skládku alebo na miesto, kde sa spracováva. Aj keď zberné dvory, recyklačné linky, spaľovne či čistiarne odpadových vôd nevidíme, existujú. Rozhodli sme sa vám ich priblížiť pomocou projektu Miesta preč, ktorý hovorí o živote odpadu za kontajnerom, poukazuje na potrebu vnímať odpad, ako súčasť života a upozorňuje na jeho dopad. Cieľom je, aby si ako odborná, tak aj laická verejnosť zodpovedala otázku, či TO MÁ ZMYSEL…ÁNO VŽDY TO ZMYSEL MÁ.

CIRKULÁRNA
MAPA BRATISLAVY

Táto mapa je návodom, ako s odpadom nakladať zodpovednejšie. Obsahuje zoznam miest významých pre cirkulárnu ekonomiku (obehové hospodárstvo), cieľom ktorej je odpad nevytvárať, ale naopak, využívať ho ako zdroj materiálu alebo energie. Cirkulárna ekonomika sa snaží vytvárať služby a miesta, ktoré nám pomáhajú predchádzať vzniku odpadu: centrá opätovného použitia, knižnice, komunitné kompostoviská, bezobalové obchody. Táto mapa má pomôcť všetkým zodpovedným obyvateľom a návštevníkom Bratislavy, ktorí sa chcú dozvedieť, kam sa stráca odpad, ktorý Bratislava denne vyprodukuje.

O CIRKULÁRNEJ MAPE

Cirkulárna mapa Bratislavy je výstupom podujatia WhatCity? Mesto bez odpadu (18-19. 10. 2019), ktoré zorganizovali občianske združenie Punkt a nezisková organizácia Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Podujatie sa venuje téme cirkulárnej ekonomiky s cieľom poukázať na dôležitosť zodpovedného nakladania s odpadom a vyzdvihnúť riešenia, kedy sa odpad stáva znova zdrojom. V rámci podujatia sa uskutočnil odborný workshop pre samosprávy a netradičná exkurzia pre verejnosť po miestach, kde odpad končí alebo dostáva druhú šancu.

Nezisková organizácia INCIEN sa venuje zvyšovaniu povedomia a implementácii princípov cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Občianske združenie Punkt pracuje na projektoch podpory výskumu v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu, komunitného života, miestnej ekonomiky a zodpovedného nakladania s odpadom.

PARTNERI

Autori projektu